केवढी प्रचंड कल्पनाशक्ती असते व्यंग चित्रकारांची....